ទំនាក់ទំនង

20 January 2022

 

ការិយាល័យកំពង់ធំ


អាស័យដ្ឋាន

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិ១ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទ

+(៨៥៥)០០ ០០០ ០០០

សារអេឡិចត្រូនិច

info@samborpreikuk.gov.kh

អាស័យដ្ឋាននៅលើផែនទី


មើលផែនទីទំហំធំ

 

 

ទីតាំងប្រាសាទ៖


អាស័យដ្ឋាន

ផ្លូវជាតិលេខ ២១៩ ភូមិអូរគ្រូកែ ឃុំសំបូរណ៍ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទ

+(៨៥៥)០០ ០០០ ០០០

សារអេឡិចត្រូនិច

info@samborpreikuk.gov.kh

អាស័យដ្ឋាននៅលើផែនទី


មើលផែនទីទំហំធំ