នាយកដ្ឋានអភិរឌ្ឍទេសចរណ៍

15 February 2022

រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍

 

នាយកដ្ឋាន​​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍មាន​ការិយាល័យ​ចំណុះចំនួន​៣៖

       ១-ការិយាល័យបដិសណ្ឋារកិច្ច​ និង​គ្រប់​គ្រង​ទេសចរណ៍

       ២-ការិយាល័យ​​សេវាកម្ម​ ​និង​សំណង់​​ទេសចរណ៍ ​​​​

       ៣-ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល

នាយកដ្ឋាន​​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​មាន​ភារកិច្ចដូច​ខាងក្រោម៖

  • កំណត់​ទិសដៅ​និង​ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​ទេសចរណ៍​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក​ ដោយ​សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ពាក់​ព័ន្ធ​ឲ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​គោលនយោបាយ​ជាតិ​​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​។
  • ធ្វើស្ថិតិ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ដែល​មក​ទស្សនា​​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក​​​​​
  • សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ចគ្រប់​លំដាប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​​និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​ទេសចរណ៍​នៅ​ក្នុង​​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក​​​​​​
  • គ្រប់គ្រង​ពិធី​នានា​ដែល​រៀបចំ​​នៅ​ក្នុង​​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក​​​​​​
  • ជំរុញ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​និង​សិក្សា​ទីផ្សារ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​​មក​ទស្សនា​​​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក​​​​​​
  • សហការ​ជាមួយ​ដៃ​គូ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​
  • សហការ​ជាមួយអាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច​គ្រប់​លំដាប់​ថ្នាក់​​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ និង​វិក្រឹតការមគ្គុទេ្ទសក៏​ទេសចរណ៍​​សម្រាប់​​​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក
  • រៀបចំ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​ជា​ប្រចាំ​លើ​គុណភាព​សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍​​នៅ​ក្នុង​​​​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក