នាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់

08 April 2022

 

-------------------------------------------------------------------------------

នាយកដ្ឋានសណ្តាប់ធ្នាប់មានការិយាល័យចំណុះចំនួន៣(បី)៖

       ១.ការិយាល័យនីតិវិធី

       ២.ការិយាល័យសណ្តាប់ធ្នាប់

       ៣.ការិយាល័យអន្តរាគមន៍

នាយកដ្ឋានសណ្តាប់ធ្នាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុកមានតួនាទីភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  • ការពារនិងថែរក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • លើកផែនការ ចាត់ចែងមន្ត្រី និងកងកម្លាំងការពារនៅតាមគោលដៅនានាដែលបានកំណត់
  • អង្កេត តាមដាន និងទប់ស្កាត់សកម្មភាពល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងរមណីដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក
  • សហការជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរៀបចំឯកសារ និងបំពេញបែបបទផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស​ក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជូនអគ្គនាយក អ.ជ.ស.ព. ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់
  • សហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះការសាងសង់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ការទន្រ្ទានយកដី ការគាស់រុករក ការលួចវត្ថុបុរាណ និងសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទ សំបូរព្រៃគុក
  • សហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរ ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក។