សេវាទេសចរណ៍

អ្នកស្រុកមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណនៃតំបន់ការពាររមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកអាចរកចំណូល

តាមរយ:ការប្រកបរបរលក់ដូរចំណីអាហារ និងវត្ថុអនុស្សាវីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ ការជួលផ្ទះស្នាក់ ការដើរនាំភ្ញៀវ

ការដឹកជញ្ជូន និងការជួលកង់ឲ្យភ្ញៀវជិះទស្សនារមណីយដ្ឋាន។

សេវាកម្មអាហារដ្ឋាន

សេវាម្ហូបអាហារនៅក្នុងសហគមន៍សំបូរព្រៃគុក

 សេវាកម្មផ្ទះស្នាក់

 ផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកដែលមានការស្នាក់ជាលក្ខណះបែបអ្នកស្រុក

 

 សេវាកម្មមគ្គុទេសក៍

 មគ្គុទេសក៍នៃរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកកំពុងតែពិពណ៌នាពី រមណីយដ្ឋាន និងប្រាសាទ

 

សេវាកម្មលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ 

ការជិះកង់ ឬរទេះគោទស្សនាជុំវិញរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក