ទំនាក់ទំនង

ទីតាំងការិយាល័យអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុក

អាស័យដ្ឋាន

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិ១ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុសស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង

+(៨៥៥) ០០ ០០០ ០០០

សាអេឡិចត្រូនិច

info@samborpreikuk.gov.kh

មើលផែនទី ទីតាំងការិយាល័យកំពង់ធំ

 

ទីតាំងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក

អាស័យដ្ឋាន

ផ្លូវជាតិលេខ២១៩  ភូមិអូរគ្រូកែ ឃុំសំបូរណ៍ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង

+(៨៥៥) ០០ ០០០ ០០០

សាអេឡិចត្រូនិច

info@samborpreikuk.gov.kh

មើលផែនទី ទីតាំងចូលទស្សនាប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក